Stormschadeverzekering

Stormschadepolis.

De verzekering dekt de de materiële schade aan bouwborden door geheel Nederland welke zijn geleverd en geplaatst door de bouwbordenfabriek te Dongen.

De dekking is geldig gedurende een periode van een (1)  jaar na plaatsing waarbij aantoonbaar 5% op de factuur in rekening is gebracht en deze binnen 30 dagen is betaald.

Dekking bevat het herstellen van de schade aan bord en/of stellage ontstaan door:

Wind tot een maximale windkracht van 9 beaufort en windstoten tot maximaal 100 km per uur.

Deze dient gemeten en aantoonbaar te zijn op een weerstation in de buurt van het bord.

Schades ontstaan door extreme weersomstandigheden, hogere windstoten en windkracht dan de hierboven genoemde waardes vallen buiten deze dekking.

Indien het bord niet volledig op diepte geplaatst kan worden door een puin en/of wortel ondergrond vervalt het recht op herstel.

Zeildoeken zijn niet verzekerd en vallen buiten deze verzekering.

Voorwaarden:

De schade dienst maximaal 5 dagen na gebeurtenis gemeld te zijn bij ons bedrijf voorzien van enkele foto’s om de schade te beoordelen.

Schade aan derden veroorzaakt door het bord en/of stellage is nadrukkelijk niet meeverzekerd in deze verzekering en valt onder uw eigen verzekering ( wa of car)

Indien er werkzaamheden aan het bord en/of stellage door derden heeft plaatsgevonden vervalt het recht op verzekering.

Ook bij graafwerkzaamheden rondom het bord en bij beschadigingen aangebracht aan de stellage/bord vervalt het recht op herstel.

Geldigheid:

De stormschadeverzekering is maximaal 1 jaar geldig na plaatsing, dit kan verlengd worden mits hiervoor vooraf schriftelijk een overeenkomst is aangegaan.

Doeken in aluminium frame zijn uitgesloten van deze verzekering.

Deze voorwaarden zijn geldig tot 31-12-2019.

Categorie
Bouwbordenfabriek