Stormschadeverzekering

Stormschadepolis.

De verzekering dekt de de materiële schade aan bouwborden door geheel Nederland welke zijn geleverd en geplaatst door de bouwbordenfabriek bv te Dongen.

De dekking is geldig gedurende een periode van een jaar waarbij zichtbaar 5% op de factuur in rekening is gebracht en binnen 30 dagen is betaald.

Dekking bevat het herstellen van de schade aan bord en/of stellage opstaan door:

Storm tot een maximale windkracht van 10 beaufort en windstoten tot maximaal 24 meter per seconde.

Deze dient gemeten en aantoonbaar te zijn op een weerstation in de buurt van het bord.

Voorwaarden:

De schade dienst maximaal 5 dagen na gebeurtenis gemeld te zijn bij ons bedrijf voorzien van enkele foto’s om de schade te beoordelen.

Schade aan derden veroorzaakt door het bord en/of stellage is nadrukkelijk niet meeverzekerd in deze verzekering en valt onder uw eigen verzekering ( wa of car)

Indien er werkzaamheden aan het bord en/of stellage door derden heeft plaatsgevonden vervalt het recht op verzekering.

Ook bij graafwerkzaamheden rondom het bord en bij beschadigingen aangebracht aan de stellage/bord vervalt het recht op herstel.

Geldigheid:

De stormschadeverzekering is maximaal 1 jaar geldig na plaatsing, dit kan verlengd worden mits hiervoor vooraf schriftelijk een overeenkomst is aangegaan.

Doeken in aluminium frame zijn uitgesloten van deze verzekering.

Deze voorwaarden zijn geldig tot 31-12-2018 en op alle polissen afgesloten in 2018.

Categorie
Bouwbordenfabriek