De optionele (zichtbaar op factuur) stormschadeverzekering dekt de schade aan bord en/of stellage die is ontstaan door storm tot windkracht 8 bft en windstoten tot 80km/u.

Mochten er in de regio van het bord hardere windstoten of wind zijn gemeten dan bovenstaande vervalt het recht op verzekering.

Schade aan derden veroorzaakt door bord en/of stellage door storm zijn niet meeverzekerd en voor eigen verzekering.

Zeildoeken en aluminium buis zijn niet verzekerbaar.

Voorwaarden

De schade dienst maximaal 5 dagen na gebeurtenis gemeld te zijn bij ons bedrijf voorzien van enkele foto’s om de schade te beoordelen.

Schade aan derden veroorzaakt door het bord en/of stellage is nadrukkelijk niet meeverzekerd in deze verzekering en valt onder uw eigen verzekering ( wa of car)

Indien er werkzaamheden of veranderingen aan het bord en/of stellage door derden heeft plaatsgevonden vervalt het recht op verzekering.

Ook bij graafwerkzaamheden rondom het bord en bij beschadigingen aangebracht aan de stellage/bord vervalt het recht op herstel.

Geldigheid

De eventueel afgesloten stormschadeverzekering (vermelding factuur) is maximaal 1 jaar geldig na plaatsing, dit kan verlengd worden mits hiervoor vooraf schriftelijk een overeenkomst is aangegaan.

Deze voorwaarden zijn geldig tot 31-12-2022.

Categorie
Bouwbordenfabriek